fbpx

Mitä on vuokratyö?

Mitä on vuokratyö?

Vuokratyö vilahtaa alan kuin alan työpaikkailmoituksissa kasvavissa määrin, kun yritykset minimoivat riskejä ja yksinkertaistavat rekrytointiprosesseja ulkoistettujen toimijoiden kautta. Mutta mitä vuokratyö käytännössä tarkoittaa?

 

1. Kenellä vuokratyöntekijä on töissä?

Vuokratyöntekijä on töissä vuokratyöyrityksellä, joka myös maksaa hänen palkkansa, huolehtii hänen vakuutuksistaan ja muista lainsäädännöllisistä maksuistaan. Vuokratyöyritys taas laskuttaa työntekijän tunneista päämiestä, eli yritystä, jonka tehtäviä vuokratyöntekijä käy toteuttamassa. Vuokratyöntekijät pukeutuvat sopimuksesta riippuen joko vuokratyöyrityksen työvaatteisiin tai päämiehen tarjoamiin työvaatteisiin.

Vaikka vuokratyöntekijä ei ole suoraan päämiehen yrityksen palkkalistoilla töissä, kohdellaan häntä yleisesti kuin ketä tahansa yrityksen työntekijää. Vuokratyöntekijä noudattaa samoja sääntöjä, ohjeistuksia, ja nauttii usein samoista eduista kuin vakituiset työntekijät yrityksessä. Vuokratyöntekijä kuuluu osaksi työporukkaa siinä missä muutkin työntekijät – riippuen toki vuokratyösuhteen kestosta. Useimmiten päämies myös opastaa vuokratyöntekijän oman talonsa toimintamalleihin vuokratyösuhteen alussa.

Vuokratyöntekijöitä Rakentajakeskuksella

 

2. Miten kauan vuokratyöntekijä työskentelee tietyssä yrityksessä?

Vuokratyösuhteen kesto voi vaihdella yhdestä päivästä vuosiin. Hyvistä työntekijöistä halutaan usein pitää kiinni, ja vuokratyösuhteet voivat monesti johtaa myös pysyvään työllistymiseen päämiehen yrityksessä. Urakkaluontoisilla aloilla, kuten rakennusalalla, vuokratyösuhteet kestävät usein urakan päättymiseen saakka, jonka jälkeen vuokratyöntekijä siirtyy uuden urakan pariin joko samalle tai toiselle päämiehelle.

Omasta toiveestaan voi myös toteuttaa kestoltaan lyhyempiä työjaksoja useamman päämiehen kanssa, jolloin kartuttaa kokemusta laajasti eri yritysten toimintamalleista. Tämä kokemus voi olla arvokasta myöhemmin työuralla.

 

3. Miten työntekijä hyötyy vuokratyösuhteesta?

Työntekijä voi hyötyä vuokratyösuhteesta usealla eri tavalla ja monessa eri tilanteessa. Lähtökohtaisesti voidaan todeta, että vuokratyösuhteessa palkka on usein hieman parempi ja vapaammin neuvoteltavissa kuin työllistyessä suoraan yritykseen. Palkkaus on minimissään kuitenkin aina alan työehtosopimusta vastaava. Vuokratyösuhteessa voi joissain vuokratyöyrityksissä kartuttaa myös jonkinlaisia bonuksia esimerkiksi hyvien asiakaspalautteiden kautta, jotka nostavat palkkaa entisestään.

Palkan lisäksi vuokratyöntekijä voi vaikuttaa työskentelyynsä huomattavasti palkkatyösuhdetta enemmän. Vuokratyöntekijä voi lähtökohtaisesti päättää itse milloin on töissä, ja milloin on vapaalla. Loma-ajat ovat myös vapaasti sovittavissa, eikä perinteisiä työpaikkojen loma-aikataisteluita tarvitse käydä läpi. Lomalla voi myös olla reilusti enemmän kuin perinteisessä työsuhteessa, jos niin haluaa. Kaikenkaikkiaan työajoista päättäminen on helpompaa ja vapaampaa.

Urakkaluontoisissa töissä työntekijä voidaan usein palkata vain projektin keston ajaksi, jonka jälkeen hän joutuu etsimään jälleen töitä. Vuokratyöyrityksen kautta työskenneltäessä seuraava päämies on usein jo valmiina odottamassa, eikä työntekijän itse tarvitse tehdä uuden työn löytämisen eteen töitä. Kun työsuhteiden aloittamisen ja päättämisen byrokratio poistuu, on työnteko stressittömämpää ja mielekkäämpää myös urakkaluontoisilla aloilla. Hyvän työporukan löytyessä vuokratyöyrityksestä voidaan samaa tiimiä hyödyntää sellaisenaan useissa eri projekteissa, jolloin työkaveritkin voivat pysyä samoina.

Erona työpaikan vaihtamisen tai esimerkiksi kevytyrittäjyyden ja vuokratyösuhteen välillä on myös se, että vuokratyöyritys on työntekijälle oma perhe, eikä asioita tarvitse miettiä yksin. Vuokratyöyritys auttaa ja huolehtii ongelmatilanteissa ja hoitaa kaikki tarvittavat paperityöt ja neuvottelee työtehtävät ja niiden ehdot valmiiksi. Vuokratyöyrityksestä voikin helposti muodostua korvaamaton tukijoukko työntekijän arjessa.

Vuokratyö rakennusalalla

4. Miten yritys hyötyy vuokratyösopimuksesta?

Yrityksille suora rekrytointi on paitsi valtava riski, myös äärimmäisen hidas ja resursseja kuluttava operaatio. Jos rekrytointi menee pieleen, soveltumaton työntekijä voi käydä yritykselle hyvin kalliiksi. Jos taas yrityksen toiminta syystä tai toisesta heikkenee, rasittavat turhat työntekijäkustannukset jo valmiiksi heikkoa kassaa. Urakkaluontoisissa tehtävissä rekrytoinnin tarve voi lisäksi olla merkittävän suuri, ja kustannustehokkuudeltaan heikko prosessi. Näistä syistä niin monet yritykset suosivat vuokratyöntekijöitä osana toimintaansa.

Vuokratyöntekijä voidaan ostaa juuri tarvittavaksi ajaksi ja joustavammalla sopimuksella niin, että yritystoiminnan riskiprofiili säilyy järkevänä. Vuokratyöntekijä on useimmiten jo alansa ammattilainen ja tottunut työskentelemään erilaisten kokonaisuuksien parissa, joten työn aloittamisen haasteet ovat matalampia kuin perinteisessä työsuhteessa. Vuokratyöntekijä on usein myös motivoitunut toteuttamaan työnsä mahdollisimman hyvin taatakseen hyvän asiakaspalautteen ja mahdollisen bonuksen itselleen.

Joissain tilanteissa vuokratyöntekijä on niin hyvä, ettei hänestä haluta päästää irti. Tällöin vuokratyöntekijä on useimmiten mahdollista rekrytoida suoraan oman yrityksen palvelukseen erillisellä sopimuksella vuokratyöyrityksen kanssa.

vuokratyöntekoa Rakentajakeskuksella

5. Voiko vuokratyö olla työntekijälle parempi vaihtoehto kuin palkkatyö suoraan yrityksessä?

Vuokratyö voi monenlaisissa tilanteissa olla perinteistä työsuhdetta parempi vaihtoehto työntekijälle. Näitä ovat esimerkiksi:

  • Toive paremmasta palkasta
  • Toive työn vaihtelevuudesta
  • Halu omien työaikojen ja lomien päättämisestä
  • Urakkaluontoinen työ
  • Vaikeus löytää soveltuvaa työpaikkaa
  • Toive moneen erilaiseen yritykseen tutustumisesta
  • Vastavalmistuneen työllistyminen
  • Toive työn laadun vaikuttamisesta palkkaukseen

Jos sinulla on kysymyksiä vuokratyöstä, autamme mielellämme! 🙂 Avoimiin vuokratyöpaikkoihin voit tutustua täällä.

PAM:in ohjeistukseen vuokratyöstä pääset tästä.