fbpx

Työturvallisuus

Turvallisuutesi on meillä prioriteetti, josta emme tingi missään tapauksessa.

PIDÄMME HUOLTA TYÖTURVALLISUUDESTASI KELLON YMPÄRI

Meillä tunnet olosi turvalliseksi

Työturvallisuutesi on Rakentajakeskusella prioroteetti, josta emme tingi missään olosuhteissa. Jokaisella osaajalla ja vastavalmistuneella on oltava mahdollisuus turvalliseen työskentelyyn, ja työntekijän velvollisuutena on huolehtia siitä myös itse jokapäiväisessä arjessa. Olemme sitoutuneet parantamaan työturvallisuutta yhteistyössä asiakkaidemme kanssa, ja työntekijämme ovat tässä tärkeässä osassa.

Me perhdytämme yhdessä asiakkaidemme kanssa jokaisen työntekijän toimimaan työmaalla turvallisesti ja sääntöjä noudattaen. Meiltä saat myös toimintaohjeet, jos huomaat kollegasi tahattomasti tai tarkoituksellisesti rikkovan työturvallisuusmääräyksiä, tai jos työkohteessasi ilmenee turvallisuuteen liittyviä epäkohtia.

Varusteet ja vaatetus on aina mietitty tehtävä ja kohde huomioonottaen. Saat meiltä turvallisuustandardien mukaiset työvaatteet, jonka lisäksi koulutamme jokaisen työntekijän tehtävän vaatimalla tavalla. Saat meitä tarvittaessa työturvallisuus- , tulityö-, tieturva- ja muut kortit työtehtävän vaatimusten mukaisesti.

Kaikki työntekijämme ovat vakuutettuja ja tapaturman sattuessa voit hakeutua hoitoon, johon saat maksusitoumuksen puhelinsoitolla tai Rakentjakeskuksen sovelluksen kautta.

JOS SATTUU TYÖTAPATURMA TYÖMAALLA TAI TYÖMATKALLA

Kuka on vastuussa sinusta työtapaturmatilanteessa?

Lähtökohtaisesti vastuu on työtehtävän toimeksiantajalla, joka tarkoittaa käytännössä asiakasyritystä jossa olet töissä. Rakentajakeskus puolestaan kantaa vastuun työntekijän sopivuudesta osoitettuun työtehtävään, eli me huolehdimme työntekijän pätevyydestä sekä riittävästä ammattitaidosta.

Rakentajakeskuksella on lakisääteinen tapaturmavakuutus, ja työtapaturman sattuessa me maksamme sairausajan palkkasi. Voit hakeutua hoitoon maksusitoumuksella vakuutusyhtiööme osoittamaan työterveys- tai muuhun terveydenhuoltoyksikköön välittömästi. Saat maksusitoumuksen soittamalla meille ja kysymällä lisäohjeita, tai Rakentajakeskuksen mobiilisoveluksesta.

OLET MYÖS ITSE VASTUUSSA OMASTA TURVALLISUUDESTASI

Turvallinen työskentely

Työsuhteen solmimisen yhteydessä käymme läpi turvallisen työkentelyn yleiset säännöt ja ohjeistukset varmistaaksemme, että ymmärrät, mitä turvallinen työskentely edellyttää. Samalla vakuutat allekirjoittamalla dokumentin, että sitoudut noudattamaan työkohteen sääntöjä, ohjeita ja muita turvallisuuteen liittyviä määräyksiä.

Kattavamman perehdytyksen työkohteeseen tekee asiakkaamme, jolla on paras tietotaito ja ymmärrys työkohteen säännöistä ja työturvallisuuskäytännöistä. Työ pitää tehdä poikkeuksetta annettujen ohjeiden ja työturvallisuusmääräysten mukaisesti, jolloin toiminnallasi et aiheuta vahinkoa tai vaaratilanteita itsellesi tai muille työmaalla työskenteleville henkilöille.

TEEMME KAIKKEMME PAREMMAN TYÖTURVALLISUUDEN PUOLESTA

Huolehdimme turvallisuudestasi

MEILLÄ ON SATOJA YHTEISTYÖKUMPPANEITA

Rakentajakeskukseen kumppaneita